Akce muzea

Růžena Šteflová

Hra byla vyřazena z našeho repertoáru a již se nehraje.

Něco málo o hře:

Každoroční pouliční akce lanškrounského muzea s cílem poznat blíže historii města, jeho památek , organizovaná jeho ředitelkou PaedDr. Marií Borkovcovou. 1. ročníku jsme se jako DVs neúčastnili. Po změně vedení muzea se akce přestaly konat.

2. ročník - večer 16. září 2017 za dost nepříznivého počasí (pršelo, bylo hodně chladno), ale přesto s velkým zájmem diváků (bylo jich asi 160).

Základem byly tři scénky - poprava vražednice Doroty Pekeřínové a příjezd ducha vrchního správce Riedera u zámku, představení tří manželek významných lanškrounských měšťanů a komorní koncert v kostele sv. Anny, dobývání Krčmy švédskými vojsky a setkání s Janem Markem Marků v Krčmě.

Scénář: Růžena Šteflová; účinkovali: Pavel Studený (správce Rieder), Richard Kohout (kat), Tereza Kylarová (Dorota), Gabriela Mačudová (reportérka)a hosté - Ladislav Maixner (Jan Marek Marků), Jaroslava Havlíčková (Anna Erxlebenová), Markéta Drábková (Aloisie Erxlebenová), Tereza Žáčková (Barbora Pernikářová)

3. ročník 16. září 2018 v 17 hod., krásné letní počasí, hodně lidí. Zaměření na připomenutí prusko-rakouské války (bojové akce spolku historických bojů z Trutnova a spolku Štvanci z Kuřimi) a památníku obětem prusko-rakouské války, dále na budovu bývalé pošty, na Okresní zastupitelstvo, dům U Modré hvězdy a Trubnerův dům, to doplněno malým koncertem v kostele.

Účinkovali: Jaroslav Brandejs (starosta města Schmeiser), Karel Melezínek (poštmistr Vilém Pernikář), Richard Kohout (arch. Richard Kreissl), David Dolníček (Josef Eduard Benoni), Tereza Kylarová (manželka Ignáce Benoniho Anna Nagl), Marie Franková (manželka Brincha Trubnera) a Gabriela Mačudová (reportérka), sénář Růžena Šteflová.

4. ročník - 7. září 2019 v 16 hod.,téma stržení městských mýtných závor + kostel sv. Václava a kapitulní síň kláštera (dnes obřadní síň); celý den lilo,málo diváků, fraška "Rozhodnutí" předvedena v kostýmech na sále. Účinkovali: D. Dolníček (Ignác Benoni), T. Kylarová (Anna Benoniová, P. Studený (Eduard Erxleben), N. Navrátilová (Aloisie Erxlebenová), J. Frank (Vincenc), J. Melezínek (Matěj), M. Franková (Eleonora), G. Mačudová (Reportérka), scénář R. Šteflová, režie P. Studený

5. ročník - neděle 6. září, téma: Drobné sakrální plastiky jako reakce na morové epidemie a války v 17. a 18. stol. Zahrnuje: morový sloup na nám. J. Marka Marků, Mariánský sloup na Jiráskově nám., sochu sv. Jana Nepomuckého na zámeckém nádvoří a sloup Nejsvětější Trojice u Dělnického domu.

Účinkovali:G. Mačudová, N. Navrátilová, V. Viskupičová, P. Studený, K. Melezínek, T. Kylarová, D. Dolkníček, V. Reslerová, J. Melezínková, F. Teichmann, scénář R. Šteflová

6. ročník - sobota 18. září 2021, téma: Pernštejnové v Lanškrouně (16. stol.) - svatby Vojtěch z Pernštejna s Markétou Kostkovou, otávení pátera Weisseho, stavba radnice a udělení solného monopolu Vratislavem z Pernštejna

Představení:

  • 18. 09. 2021 od 15:00:00 - Lanškroun, nám. Al. Jiráska a Jana Marka Marků
  • 06. 09. 2020 od 16:00:00 - Drobné plastiky jako reakce na morové epidemie a války17/18.stol. Lanškrounská náměstí.

Obsazení:

Reportérka

Gabriela Mačudová

Dorota Pekeřínová, Anna Nagl, Anna Benoniová,Kordula, Žofie

Tereza Kylarová

kat Pírko, arch. Kreissl

Richard Kohout

Josef Eduard Benoni, Ignác Benoni, Matěj-písař, Weisse, 2.konšel

David Dolníček

Schmeiser-starosta

Jaroslav Brandejs

kat Pírko, poštmistr Vilém Pernikář, Rossler-starosta, purkmistr,

Karel Melezínek

Frau Trubner, Eleonora, Barbora-hospodyně

Marie Franková

Matěj, Vojtěch z Pernštejna

Jan Melezínek

Aloisie Erxlebenová, Johana

Nikola Navrátilová

Vincenc, 1.košel

Jan Frank

Scénář

Růžena Šteflová

Režie, správce Rieder, Eduard Erxleben, konšel, správce

Pavel Studený

mastičkářka

Vladimíra Reslerová

Madla, Marie

Vendula Viskupičová

Markéta Kostková, Anna-měšťka

Adéla Vernerová

Matyáš Chmel-purkmistr, Vratislav II.

František Teichmann