Odhalení pamětní desky

Kolektiv DVs

Hra se teprve cvičí.

Něco málo o hře:

Happening u příležitosti odhalení pamětní desky k 20. výročí založení Divadla Ve středu. Akce se koná 26.června v ulici Boženy Němcové, kde se v někdejším Sport Baru v únoru 2004 sešli divadelní fanoušci - Ivo Obr, Pavel Studený, Monika Dušková a Růžena Šteflová, aby se dohodli, zda je možno v Lanškrouně založit divadelní spolek dospělých. Došlo k tomu během několika setkání, kdy byl schválen název spolku, jeho registrace a hra, která se bude studovat. Byla to komedie Na správné adrese francouzského autora Cammoletiho pod režijním vedením Růženy Šteflové. Ta byla už v červnu velmi úspěšně předvedena na scéně v sále lanškrounského zámku. Divadlo Ve středu tak začalo aktivně vstupovat do kulturního života Lanškrouna a brzy začalo své jméno prosazovat i v okolních obcích a městech, dokonce své působení rozšířilo i na Moravu - Velké Němčice, Brno,-Žebětín, Slatinice. Během jeho trvání samozřejmě došlo k proměně členské základny souboru, a to včetně režijního vedení. Nová etapa historie DVs byla úspěšně odstartována květnovou premiérou hry Přes přísný zákaz dotýká se sněhu pod režijním vedením Vladimíry Reslerové. Věříme, že DVs bude i nadále úspěšně pokračovat ve své roli nositele kultury ve městě.

Představení:

  • 26. 06. 2024 od 19:00:00 - Ulice B. Němcové, Lanškroun